DCA Publikationer
Ny søgning

Effekten af visiteret ernæring, mad og måltider til ældre i eget hjem på livskvalitet, herunder spiseglæde og funktionsevne
DCA rapport, nr. 75, 2016

Af Helle Huus Bjerge, Susanne Kolle, Ulla Kidmose, Barbara V. Andersen, Alice Grønhøj, Klaus G. Grunert og Derek V. Byrne

Der mangler forskningsbaseret viden om kostens rolle for spiseglæde, funktionsevne og livskvalitet iblandt ældre, som bor i eget hjem. I denne rapport sættes der fokus på, hvilke muligheder og barrierer der findes i relation til den kost, kommunerne tilbyder ældre i eget hjem, når der fokuseres på spiseglæde og spiserelateret funktionsevne. Undersøgelsen er baseret på 21 semi-strukturerede interviews med fire respondentgrupper i tre danske kommuner: Madleverandører, de kommunalt ansvarlige indenfor ældreområdet, personale i hjemmeplejen og ældre visiteret til madservice, som bor i eget hjem.
Fire hovedtemaer blev berørt i interviewene: 1) Sundhed og livskvalitet, 2) Mad og madservice, 3) Spiseglæde, samt 4) Spiserelateret funktionsevne. Følgende fokuspunkter blev identificeret: Godt helbred, selvhjulpenhed, appetit, madens kvalitet, måltidets rammer inkl. social samvær samt fleksibilitet omkring spisetidspunkt og måltidsløsninger. Resultaterne fra denne rapport vil danne grundlag for en uddybende spørgeskemaundersøgelse i 2016 med fokus på de ældres ernæringstilstand og syn på madens kvalitet, måltidets rammer samt madrelateret livskvalitet og funktionsevne.


Hent PDF   Bestil (55 kr/stk)