DCA Publikationer
Ny søgning

Grøn Biomasse
DCA rapport, nr. 68, 2015

Af Mette Thermansen, Morten Gylling, Uffe Jørgensen, John Hermansen, Line Block Hansen, Marie Trudeman Knudsen, Anders Peter S. Adamsen, Morten Ambye-Jensen, Mikkel Vestby Jensen, Søren Krogh Jensen, Hans Estrup Andersen og Steen Gyldenkilde

Dette notat giver en oversigt over de væsentligste potentialer og udfordringer, der ligger i en øget anvendelse af grøn biomasse i Danmark. Notatet er udarbejdet med henblik på at indgå som fagligt grundlag for Det Nationale Bioøkonomipanels diskussion af potentialerne for den grønne biomasse.
Notatet peger bl.a. på at grøn biomasse typisk har et højere udbytte og højere indhold af protein end korn. Grønne biomasser kan derfor potentielt substituere sojaimporten, hvis det er muligt at ekstrahere proteindelen på kommerciel basis og danne et foderstof, der er konkurrencedygtigt med soja. Derudover har den grønne biomasse også en lang række potentialer i form af højværdiprodukter til foder- og fødevareingredienser. Konvertering af kornproduktion til græsbaseret produktion har desuden en række miljømæssige potentialer, herunder lavere pesticidanvendelse,lavere kvælstofudvaskning og forøgelse af jordens kulstofpulje.


Hent PDF   Bestil (44 kr/stk)