DCA Publikationer
Ny søgning

Malkekoens ernæring
DCA rapport, nr. 60, 2015

Af Peter Lund

Denne rapport indeholder indlæg fra det syvende temamøde i serien af møder under det overordnede tema "Malkekøernes Ernæring" ved Institut for Husdyrvidenskab, AU Foulum. Emnet for dette møde er fodringsstrategier, som kombinerer øget produktivitet med en reduceret påvirkning af miljøet fra kvægproduktionen. Rapporten indeholder resultater fra projekter vedrørende nye produktions- og fodringsstrategier til malkekøer og kvier, som både optimerer udnyttelsen af foderets næringsstoffer til mælkeproduktion og vækst, samtidigt med at der tages hensyn til det enkelte dyrs sundhed og reproduktion. I en tid med store udsving i priserne på foder og mælk er det afgørende for det økonomiske resultat, at foderniveauet og -rationen løbende tilpasses de økonomiske forudsætninger. Som grundlag herfor indeholder rapporten den nyeste viden om produktionsrespons og det optimale foderniveau i NorFor. Vitamin D har stor indflydelse på bl.a. risikoen for kælvningsproblemer og mælkefeber hos køer. Gennem de sidste 10 år har man ved Institut for Husdyrvidenskab forsket intenst i vitamin D-forsyning og fysiologi hos kvæg, og resultater af denne forskning præsenteres i rapporten. Rapporten indeholder også indlæg vedrørende de nye alternative fodermidler, der fremkommer som restproduktet fra bioenergiindustrien, muligheder for at øge proteinværdien af græsensilage samt anvendelse af foderadditiver, som forventes at have en positiv effekt på effektivitet.

Hent PDF   Bestil (110 kr/stk)