DCA Publikationer
Ny søgning

Produktion af økologiske hangrise
DCA rapport, nr. 59, 2015

Af Jan Tind Sørensen

I økologisk svineproduktion kastreres hangrise for at undgå ornelugt. Der er imidlertid et ønske i økologisk svineproduktion om at undgå kastrering. I Organic RDD-projektet NO CAST er der vist, at både tørret cikorierod og korn fire dage før slagtning reducerer skatoltallet markant ved slagtning. Niveauet af androstenon kan reduceres ved at sænke slagtevægten markant.
I denne rapport analyseres de økonomiske konsekvenser ved at producere økologiske hangrise ved at sænke slagtevægten og fodre med korn eller cikorie forud for slagtning. Resultaterne viser overordnet et markant lavere dækningsbidrag ved produktion af hangrise (uden kastration) sammenlignet med produktion af galtgrise (med kastration). Det gælder både, når dækningsbidraget beregnes pr. gris og pr. stiplads. Den afgørende faktor for økonomien er de valgte kriterier for frasortering som følge af ornelugt. Ved en frasortering baseret på 1 ppm androstenon og 0,25 ppm skatol er dækningsbidraget negativt for alle senarier for hangriseproduktion. Ved en frasortering baseret på 2 ppm androstenon og 0,25 ppm skatol er dækningsbidraget positivt ved scenarierne, hvor der blev fodret med korn eller cikorie de sidste fire dage inden slagtning og en slagtevægt på 61 kg.


Hent PDF   Bestil (55 kr/stk)