DCA Publikationer
Ny søgning

Mad og måltider i skolen - inspiration og erfaringer
DCA rapport, nr. 53, 2015

Af Trine Mørk, George Tsalis, Kristina Aachmann og Alice Grønhøj

Skolen er en central arena til at påvirke børn og unges sundhedsvaner. Derfor er skoler og kommuners politikker og initiativer
på mad- og måltidområdet vigtige for skolebørns trivsel, så de kan få bedre forudsætninger for læring. I denne rapport undersøges de ”gode eksempler”, der allerede findes i danske skoler og i kommuner. Rapporten er baseret på to landsdækkende spørgeskemaundersøgelser, til kommuner og skoler, samt kvalitative, uddybende undersøgelser på skoler og i kommuner som allerede arbejder på at udvikle og forankre en sund madkultur og maddannelse med henblik på at tænke madglæde ind som en naturlig del af hverdagen i skole og dagtilbud. I disse undersøgelser afdækkes skolernes og kommunernes politikker på området, såvel som erfaringer og baggrund for at iværksætte konkrete tiltag.


Hent PDF   Bestil (85 kr/stk)