DCA Publikationer
Ny søgning

Virkemidler til realisering af 2. generations vandplaner og målrettet arealregulering
DCA rapport, nr. 52, 2014

Af Jørgen Eriksen, Poul Nordemann Jensen og Brian H. Jacobsen

Rapporten er udarbejdet på bestilling af Fødevareministeriet, Miljøministeriet og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet
og skal anvendes som en del af beslutningsgrundlaget i forbindelse med udarbejdelse af 2. generation af vandplanerne og den målrettede arealregulering. Rapporten opdaterer virkemiddelkataloget fra 1. generation af vandplanerne og indeholder derudover en række nye potentielle virkemidler. Udover virkemidlernes kvælstofeffekt indeholder rapporten en beskrivelse af deres afledte effekter og sideeffekter i forhold til fosfor, natur/biodiversitet, klimabelastning og pesticidforbrug samt en økonomisk vurdering. .............................................................................................................................................................. Den 20/2 2015 er der udgivet et rettelsesblad til rapporten. Kopier venligst dette link, hvis du ønsker at se rettelserne: http://dca.au.dk/fileadmin/DJF/DCA/Bibliotek/Pdf_dokumenter/Ret_052.pdf


Hent PDF   Bestil (250 kr/stk)