DCA Publikationer
Ny søgning

Modelværktøj - biomasse fra marken til værket
DCA rapport, nr. 50, 2014

Af Ida Kjærgaard, Michael Støckler, Claus Grøn Sørensen og Knud Tybirk

Siden lanceringen af planerne i Måbjerg for både et biogasanlæg og et halmbaseret ethanolanlæg har der været
debat om, hvorvidt der nu er nok biomasse lokalt til så store anlæg, og hvordan det evt. vil kunne påvirke priserne lokalt – eller måske i en hel region. Som en del af projektet ’Fra natur til værk: Biomasse til Energi’ er der med økonomisk støtte fra Region Midt og de deltagende partnere udviklet et værktøj til at analysere værdikæden af en biomasse fra marken til værket. Denne rapport dokumenterer dette modelværktøj og illustrerer med nogle udvalgte eksempler, hvad værktøjet kan bruges til. Formålet har været at udvikle og demonstrere et værktøj, der kan udarbejde en nuanceret og balanceret ’foderplan’ for et værk/biogasanlæg på grundlag af biomasse fra nærområdet. Værktøjet kan bruges af investorer og anlægsejere til at få analyseret forskellige konkrete scenarier før investering eller gennemførelse af ændringer i de eksisterende værdikæder. Rapporten er udarbejdet af Videnscentret for Landbrug, Agro Business Park og Århus Universitet.


Hent PDF   Bestil (55 kr/stk)