DCA Publikationer
Ny søgning

Ny nordisk mad 10 år efter
DCA rapport, nr. 49, 2014

Af Susanne Kolle, Trine Mørk og Klaus G. Grunert

Som opfølgning på en undersøgelse fra 2010 om ny nordisk mads økonomiske betydning i Norden præsenteres i denne rapport et overblik over ny nordisk mads markedspotentiale for den danske fødevarebranche. Markedspotentialet belyses gennem en kvalitativ undersøgelse, som er baseret på interviews med interessenter fra kategorierne: frontfigurer, detailhandel, food service, fødevareproducenter (større og mindre), restauranter og turisterhverv. På baggrund af 31 interviews beskrives ny nordisk mads udvikling i perioden fra 2010 samt hvorvidt de nordiske værdier og kompetencer kan føre til konkurrencemæssige fordele og derigennem øget indtjening. Endvidere skitseres fem fremtidsscenarier for udviklingen af ny nordisk mad.


Hent PDF   Bestil (85 kr/stk)