DCA Publikationer
Ny søgning

Gødskning gennem 120 år - De langvarige gødningsforsøg ved Askov Forsøgsstation: 1894-2014
DCA rapport, nr. 43, 2014

Af Bent T. Christensen og Ingrid K. Thomsen, Institut for Agroøkologi

De langvarige gødningsforsøg ved Askov Forsøgsstation blev anlagt i 1894 og er i dag blandt de ganske få forsøg i verden, som er blevet videreført i mere end 120 år. De løbende registreringer og resultater fra forsøgene, resultater fra en lang række specifikke projekter og arkivet med historiske jord- og planteprøver betyder, at forsøgene i dag udgør en unik forskningsplatform for studier inden for vidt forskellige fagområder.
Denne rapport er en introduktion til de langvarige gødningsforsøg, hvor vægten er lagt på beskrivelse af forsøgsareal og præsentation af forsøgsplaner. Enkelte resultater er medtaget til illustration af forsøgenes potentiale.


Hent PDF   Bestil (55 kr/stk)