DCA Publikationer
Ny søgning

Anvendelsesorienteret planteværn
DCA rapport, nr. 41, 2014

Af Lise Nistrup Jørgensen, Bent J. Nielsen, Peter Hartvig, Solvejg Mathiassen og Peter Kryger Jensen, Institut for Agroøkologi

Publikationen indeholder resultater fra forsøg med pesticider, som er udført ved Institut for Agroøkologi i 2013 inden for landbrugsområdet. Resultaterne stammer for størstedelens vedkommende fra markforsøg, men også resultater fra væksthus og semifield er inkluderet. Rapporten indeholder resultater, som belyser:
* Effekter af nye pesticider * Resultater fra forskellige bekæmpelsesstrategier, herunder hvordan specifikke skadegørere kan kontrolleres, som en del af en integreret bekæmpelsesstrategi, som både involverer sorter og bekæmpelsestærskler * Resultater med pesticidresistens * Model for spiring af ukrudtsgræsser


Hent PDF   Bestil (110 kr/stk)