DCA Publikationer
Ny søgning

Biprodukter fra produktion af bioenergi som fodermidler til malkekøer
DCA rapport, nr. 40, 2014

Af Jakob Sehested og Eva Søndergaard (red.)

Produktionen af etanol og diesel fra biomasse er i vækst, blandt andet under indflydelse af den politiske diskussion af, hvordan landbrugsarealerne skal anvendes for at sikre fødevarer, foder og energi i fremtiden.
Produktionen af etanol og diesel fra biomasse giver også anledning til en række biprodukter, der potentielt kan anvendes som fodermidler til malkekøer. En række af disse biprodukter har kun i beskedent omfang været anvendt som fodermidler i danske malkekvægsbesætninger. Denne rapport har derfor som formål at samle og udbrede erfaring og viden om biprodukternes kvalitet og anvendelse i foderrationen til malkekøer. Rapporten fokuserer primært på fodrings-, ernærings- og mælkekvalitetsmæssige aspekter af frisk og tørret bærme fra produktion af etanol baseret på korn, af C5-melasse fra etanolproduktion baseret på halm samt af glycerol og rapskager/-skrå fra produktionen af biodiesel ud fra olieholdige frø.


Hent PDF   Bestil (85 kr/stk)