DCA Publikationer
Ny søgning

Undersøgelse af danske forbrugeres kendskab til sundhedsskadelige stoffer i fødevarer
DCA rapport, nr. 32, 2013

Af Katrine Volke Christensen, Inge Hummelshøj og Klaus G. Grunert, MAPP Centre for Research on Customer Relations in the Food Sector

Nærværende rapport om forbrugernes kendskab til sundhedsskadelige kemiske stoffer i fødevarer er lavet på baggrund af en anmodning fra Fødevarestyrelsen og er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt danske forbrugere, hvor både forbrugernes selvvurderede kendskab og reelle kendskab til sundhedsskadelige kemiske stoffer i fødevarer blev målt. De sundhedsskadelige kemiske stoffer, der indgik i undersøgelsen, var: Pesticidrester (rester af sprøjtemidler), procesforureninger (akrylamid og PAH – tjærestoffer), miljøforureninger (dioxin, cadmium, uorganisk arsen, bisphenol A og kviksølv) og naturlige toksiner (phenylhydraziner, nitrat, lektiner, solanin og mugne fødevarer). I undersøgelsen indgik også forbrugernes anvendelse af emballage.

Hent PDF   Bestil (110 kr/stk)