DCA Publikationer
Ny søgning

Soja og palmeolie - Certificeringsordninger til dokumentation af bæredygtighed i forbindelse med produktion
DCA rapport, nr. 20, 2013

Af John E. Hermansen, Marie Trydeman Knudsen og Janni Sørensen, Institut for Agroøkologi

Danmark importerer betydelige mængder soja og palmeolieprodukter, der er produceret under vilkår, der ikke er godkendt i EU, og som kan have væsentlige negative konsekvenser for landbefolkningens sundhed samt miljø- og naturforhold. I nærværende rapport fra DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Aarhus Universitet, der er udarbejdet på anmodning fra Fødevareministeriet, gennemgås foreliggende dokumentation om produktionsforholdene samt aspekter vedrørende certificering af forbedrede metoder i forbindelse med produktion af soya og palmeolie.

Hent PDF   Bestil (55 kr/stk)