DCA Publikationer
Ny søgning

Udredning om fødevarekvalitet
DCA rapport, nr. 16, 2013

Af Ulla Kidmose, Poul Henckel og Grith Mortensen, Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet

I rapporten er begrebet fødevarekvalitet diskuteret og forsøgt defineret. Endvidere er der redegjort for, hvordan de forskellige led i den kæde af aktører, der er involverede i produktion af fødevarer, opfatter kvalitet, og hvilke egenskaber der for dem har betydning for kvaliteten. Samtidig har vi forsøgt at beskrive, hvilke parametre forbrugerne kan anvende til at bedømme fødevarekvaliteten. Vi har understreget, at fødevarekvalitet ikke giver mening, før vi beskriver de egenskaber, man vil basere den på. Vi har med eksempler forsøgt at beskrive de egenskaber, de enkelte aktører i kæden benytter i en kvalitetsvurde-ring og angivet måder, hvorpå man kan måle dem. Til måling af kvalitetsparametre er sensoriske metoder, fysisk-kemiske og analytisk-kemiske metoder blevet beskrevet. Vi har også påpeget, hvor få objektive muligheder forbrugerne reelt har for at vurdere kvaliteten af fødevarer.

Hent PDF   Bestil (85 kr/stk)