DCA Publikationer
Ny søgning

Danske husdyrgenetiske ressourcer
DCA rapport, nr. 14, 2012

Af Lydia H. Sørensen og Vivi Hunnicke Nielsen, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet

Arbejdet med de danske husdyrgenetiske ressourcer omfatter gamle bevaringsværdige heste-, kvæg-, svine- fåre- og hunderacer samt geder, kaniner, høns, gæs, ænder, duer og bier. I denne pjece redegøres der kort for bevaringsarbejdet med de gamle husdyrracer. Der fortælles om dannelsen af husdyrracerne, om baggrunden for bevaringen af racerne og om det danske og internationale bevaringsarbejde med de husdyrgenetiske ressourcer. Der gives også en kort beskrivelse af egenskaberne herunder af fænotypen og af produktions- og reproduktionsgenskaberne hos de gamle danske husdyrracer,
der indgår i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris arbejde med de husdyrgenetiske ressourcer.


Hent PDF   Bestil (85 kr/stk)