DCA Publikationer
Ny søgning

Mærkningselementer på fødevarer - forståelse og oplevet relevans blandt forbrugere
DCA rapport, nr. 9, 2012

Af Kristina Aachmann og Klaus G. Grunert, MAPP - Centre for Research on Customer Relations in the Food Sector

Denne rapport om forbrugernes forståelse og oplevede relevans af mærkningselementer på fødevarer er led i "Aftale mellem Aarhus Universitet og Fødevareministeriet om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening m.v. ved Aarhus Universitet". Rapporten er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt danske forbrugere og afdækker forbrugernes forståelse af udvalgte obligatoriske og frivillige mærkningselementer på fødevarer. Endvidere belyses det hvilke af disse mærkningselementer, forbrugerne tillægger størst betydning i vurderingen af fødevarer.

Hent PDF   Bestil (110 kr/stk)