DCA Publikationer
Ny søgning

Græsmarksurter og deres indholdsstoffer
DCA rapport, nr. 3, 2011

Af Klaus Horsted, Karen Søegaard og Troels Kristensen

I 2006 blev der igangsat en række projekter i regi af Forskningscenter for Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (FØJO) under det overordnede mål at styrke integriteten i den økologiske produktion i forhold til de økologiske principper. I projektet "Organic milk of high quality" (ORMILKQOAL) blev der sat fokus på græsmarken og dens indflydelse på mælkeproduktionen, mælkens sammensætning og egenskaber. Centralt i det arbejde var at se på alternativer til de traditionelle græsser og bælgplanter. I den forbindelse blev det hurtigt klart at der er en meget begrænset dokumentation i litteraturen for de mange alternative plantearter som historisk har været brugt i jordbruget eller som vokser naturligt på de vedvarende græsarealer. Derfor blev der iværksat en mindre supplerende aktivitet med det formål at samle viden om alternative plantearter som umiddelbart kunne have et perspektiv i den økologiske produktion ud fra ønsket om at sikre en højere diversitet, herunder forskellige mælketyper ud fra græsmarkens sammensætning og køernes foderoptag.


Hent PDF   Bestil (85 kr/stk)