DCA Publikationer
Ny søgning

Kvæg og klima - Udledning af klimagasser fra kvægbedriften
DCA rapport, nr. 1, 2011

Af Troels Kristensen og Peter Lund (red.)

Der er en stigende opmærksomhed på, at den menneskeskabte aktivitet forøger udledningen af drivhusgasser til atmosfæren og dermed bidrager til den globale temperaturstigning. En af årsagerne til den stigende udledning af klimagasser er, at produktionen af landbrugsprodukter øges for at tilgodese behovet for fødevarer til det stigende antal mennesker på kloden. Det er derfor nødvendigt at se på, hvorledes udledningen kan reduceres samtidigt med at den stigende befolkning kan sikres fødevarer.
En målrettet indsats fra jordbruget med at reducere udledningen af drivhusgasser kræver indsigt i, hvor i produktionskæden der sker en udledning og hvilke handlemuligheder der er for at reducere udledningen. Det velkendt, at metan udgør en betydende del af udledningen af drivhusgasser fra kvæg, hvorfor der i de seneste år er iværksat en række aktiviteter indenfor dette område, således at udledningen af drivhusgasser kan reduceres på en hensigtsmæssig måde der samtidigt tilgodeser en fortsat bæredygtig udvikling indenfor kvægbruget og dens følgeindustrier. I nærværende rapport, der er udarbejdet som bilagssamling til temadagen ”Udledning af klimagasser fra kvægbedriften med fokus på metan”, præsenteres resultater og perspektiver fra igangværende forskning som arbejder med problemstillingen ud fra flere forskellige perspektiver. Rapporten er udarbejdet, mens projekterne stadig er i gang, så der vil løbende komme en række yderligere resultater. Der er dog allerede nu resultater der kan bidrage til en samlet forståelse af den komplekse problemstilling og pege på aktuelle handlemuligheder.


Hent PDF   Bestil (110 kr/stk)