DCA Publikationer
Ny søgning

Blomstrende og frugtbærende hyld
Grøn Viden Havebrug, nr. 180, 2011

Af Karl Kaack og Marie Årup Nielsen

Almindelig hyld er en gammel kulturplante, der ligesom andre plantearter har sine egne meget karakteristiske botaniske egenskaber. Planten kan bringes til at vokse som et træ med en meget høj stamme, men den er mest kendt som en meget forgrenet busk med mange kraftigt grønne blade og klare hvidgule blomster i smukke skærme.
Hylden er let at formere og plante, men både de små planter i potter og de nyplantede hyld i haven eller på marken skal sikres vand, og de skal også sikres ret meget kvælstof og kalium. På grund af den hurtige vækst med mange forgrenede stængler er det nødvendigt, at planterne beskæres hvert år, når planterne har tabt bladene og inden de har udviklet store knopper. Blomsterne kan høstes fra midten af juni til midten af juli. For at opnå den bedste smag på de produkter, der kan fremstilles af blomsterne, skal de helst plukkes, når blomsterne er åbne, og bærrene skal høstes omkring tre uger efter, der har været mellem fem og ti procent grønne bær på buskene. Opskrifter og metoder til fremstilling af blomsterekstrakter og te kan findes på internettet, hvor der også findes beskrivelser af, hvordan saft og marmelade kan fremstilles.


Hent PDF   Bestil (25 kr/stk)