DCA Publikationer
Ny søgning

Økologisk jordbærproduktion
Grøn Viden Havebrug, nr. 177, 2009

Af Holger Daugaard, Inst. for Havebrugsproduktion. Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet

Den danske erhvervsproduktion af jordbær har i mange år ligget stabilt på 8-10.000 tons produceret på 1000 ha. Denne nicheproduktion afsættes udelukkende til frisk konsum. Forsøg ved Aarhus Universitet og praktiske erfaringer har vist, at der er gode muligheder for at dyrke kulturen økologisk, hvis der ved valg af sort og dyrkningsteknik tages højde for de særlige problemer, som kan opstå.

Hent PDF   Bestil (25 kr/stk)