DCA Publikationer
Ny søgning

Smerter og lindring heraf under og efter kastration af pattegrise
Intern rapport Husdyrbrug, nr. 9, 2008

Af Mette S. Herskin & Karin H. Jensen, Inst. for Husdyrsundhed, Velfærd og Ernæring, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet