DCA Publikationer
Ny søgning

Søgning (viser resultaterne 0 - 10 ud af 49)

Dyrkning af hunderose Rosa canina
Intern rapport, nr. 231, 2005

Sundhed og mælkekvalitet i besætninger med automatiske makesystemer (AMS) - Temamøde d. 13. december 2005 på Forskningscenter Foulum
Intern rapport, nr. 230, 2005

Stimulerende fodring til mink
Intern rapport, nr. 229, 2005
Konklusion Domesticeringen antages ikke at have fjernet minks motivation til at søge føde, hvorfor det er relevant at inddrage data om minks naturlige fødesøgningsadfærd og resultater fra andre rovdyr...
Adfærdsforskning hos svin - Rodematerialer til slagtesvin og løsgående søer i farestalden
Intern rapport, nr. 228, 2005

Forskning for fremtidens minkavl - Temamøde d. 22. september 2005, Forskningscenter Foulum
Intern rapport, nr. 227, 2005

The challenge of producing organic vegetable seeds of high quality in Denmark
Intern rapport, nr. 226, 2005

Sorter af porre 2004
Intern rapport, nr. 225, 2005

Svinestaldgulves skridsikkerhed og stødabsorptionsevne
Intern rapport, nr. 224, 2005

Geografisk variation i nøgleparametre for dansk landbrug - bilag
Intern rapport, nr. 223, 2005

Geografisk variation i nøgleparameter for dansk landbrug - Metoder og hovedresultater
Intern rapport, nr. 222, 2005

        1   2   3   4   5     Næste side     Sidste side    
Vis alle